Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

A https://epolom.hu.hu online áruházat a Best Tees Shop Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
A Szolgáltató cégneve: Best Tees Shop Kft.
Cégjegyzék szám: 01-09-378852
A Szolgáltató székhelye: 1063 Budapest, Szív utca 33. (Nem átvételi pont)
E-mail cím: info@enpolom.hu

 1. A szolgáltatás igénybevétele

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket. A Felhasználó a regisztrációval és a megrendelés leadásával szerződést köt Szolgáltatóval, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat.

1.A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
minden esetben a saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A regisztráció és a megrendelés leadása során a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket is tartalmaznak, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

2 . A megrendelések leadása a enpolom.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a enpolom.hu webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

 1. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

III. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.A megrendelet terméket a Futárszolgálat vagy a Foxpost Szállítja.

2.A termék értékét az alábbi módokon lehet kiegyenlíteni.

-Utánvétel: Fizetés átvételkor a futárnál.
-Paypal
-Bankártya.A bankkártyás fizetést az OTP SimplePay biztosítja.

A felhasználó a vásárlással tudomásul veszi, hogy a Best Tees Shop Kft. Budapest 1063 Szív utca 33.  adatkezelő által a https://enpolom.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név,email cím.Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. A termékek ára a házhoz szállítás költségét nem tartalmazza. Csomagolási költséget nem számítunk fel.
  4. A webáruházban szereplő árak forintban értendőek, valamint bruttó árak, azaz tartalmazzák a törvényben előírt 27% Áfát, nem tartalmazzák viszont a szállítási költséget.
 2. A vásárlástól való elállás joga

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza:

 1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.
  2. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Best Tees Shop Kft címére és 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát.
  3. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  4. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
  5. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

6.A termék visszaküldése esetén a visszaszállítási díj teljes egészben a vevőt terheli.

 1. Az ügyintézés határideje 14 munkanap.
 2. Garancia és jótállás
 3. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
  2. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
  3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
  4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a enpolom.hu oldalon az Információk menüpontban olvashatók.
  5. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 4. Termék Cseréje

1.A termék cseréje esetén a visszaszállítási díj és az újbóli kikézbesítés díja a vevőt terheli.
2.Amennyiben a termék a felhasználó hibájából sérül meg úgy nem áll módunkban kicserélni.

3.Az ügyintézés határideje 14 munkanap.

VII. A felelősség korlátozása

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
  2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a enpolom.hu webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  4. Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – , de főleg bármilyen adat elvesztése.
  5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  6, Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  7. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  8. A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.
  9. A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.
  10. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
  11. A vásárló és az eladó is egyetemlegesen kijelenti, hogy minden felmerülő jogvitát – amennyiben egymás közt nem tudják mindkét fél részére megnyugtatóan lezárni – a Budapesti Fővárosi Bíróság hivatott eldönteni.
 2. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.
 3. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

VII. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

VIII. Panaszügyintézés

A vevő jogosult bármilyen nemű panaszával az alábbi elérhetőségeken az eladóhoz fordulni:
E-mailben: enpolom.hu
Telefonon: 06 20 956 7607

 1. IXSzerződési feltételek módosítása

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.